Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus


Tyypillisiä sisäilmaongelmiin liittyviä oireita ovat erilaiset silmä- ja nenäoireet, äänen häviäminen, päänsärky sekä ylähengitysteiden infektiot.

 

Sisäilmaongelmien selvittäminen lähtee liikkeelle aistinvaraisella tutkimuksella, jolla selvitetään missä tiloissa ongelmia on havaittu, millaisia oireita henkilöillä on sekä minkälaisia mahdolliset ongelmarakenteet ovat (esim. valesokkelitalot). Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisen tutkimuksen tarve ja laajuus.


   


Tutkimukset

Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa tilaa tai rakennusta tutkitaan kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa otetaan huomioon muun muassa kemiallisten ja mikrobiologien altisteiden mahdollisuus, ilmanvaihdon vaikutus sekä tilan fysikaaliset olosuhteet.


 
Kemialliset tutkimukset

Kemiallisilla tutkimuksilla selvitetään yleensä poikkeavan hajun tai epäselvän oirehdinnan syytä niissä tapauksissa, joissa aistin varaisin menetelmien sekä kosteusmittauksin ei syytä saada selville. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat yleensä peräisin erilaisista rakennusmateriaaleista, ihmisistä tai lähiympäristöstä.

Kemiallisiin tutkimuksiin kuuluvat myös sisäilman mineraalikuitumäärien laskenta sekä pölyn koostumuksen määrittely.

Mikrobiologiset tutkimukset

Mikrobiologisissa tutkimuksissa selvitetään rakenteissa tai sisäilmassa poikkeuksellisesti olevien mikrobien määrää ja laatua. Rakennuksessa havaittu mikrobikasvusto viittaa yleensä kosteusvaurioon, jonka seurauksena sisäilmaan voi päästä erilaisia home- ja bakteerilajeja. Mikrobikasvusto voi ilmetä sisäilman tunkkaisena hajua, henkilöiden oireiluna tai näkyvänä kasvustona rakenteiden pinnoilla.

Mikrobiologia tutkimuksia voidaan nykyään tehdä usealla eri tavalla:

  • rakenteita avaamalla otetaan materiaalinäyte vaurioituneeksi epäillystä materiaalista
  • rakennuksen sisäpinnalta otetaan pintanäyte sivelymenetelmällä
  • sisäilmasta otetaan rakenteita rikkomatta ilmanäyte esim. Andersen- keräimen avulla
Fysikaaliset tutkimukset

Fysikaalisia tutkimuksia ovat sisäilman kosteuden sekä lämpötilan mittaukset ja paine-erojen mittaukset. Liian korkea lämpötila, poikkeuksellinen sisäilman kosteus tai vedon tunne voivat aiheuttaa oirehdintaan ja työtehon laskua.

Lisätietoja: Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8