Palovahingot

Palovahinko ei ole vain tulen aiheuttama vahinko, vaan siihen kuuluvat myös palon jälkivahingot kuten vesi-, savu- ja nokivahingot.
   
Tästä syystä vahingon sattuessa tulee mahdolliset lisävauriot estää välittömillä toimenpiteillä. Palovahinkokohde on rakenteissa tapahtuneiden muutoksien myötä hyvin poikkeuksellinen, joten purku- ja korjaustöitä ei saa tehdä ilman asianmukaista koulutusta sekä vankkaa ammattitaitoa.

Yrityksemme on Suomen JVT -liiton jäsen ja Vahinkoalan auktorisointiryhmän VAR:n auktorisoitu urakoitsija. Näin ollen yrityksellä on oikeus käyttää nimitystä Auktorisoitu vahinkoalan urakoitsija (AVU). Auktorisointiin liittyen yritykseltämme löytyy tarvittava kalusto jälkivahinkojen torjuntaan.

Palovahinkojen korjaamiseen kuuluvat myös isona osana erilaiset hajunpoistotyöt, jotka voidaan tehdä ns. kuivasavukäsittelyllä tai otsonoinnilla. Kuivasavukäsittely tehoaa hyvin myös muihin rakennuksessa esiintyviin hajuhaittoihin.