Muut kiinteistövahingot

Kiinteistövahinkoihin lasketaan vuoto- ja palovahinkojen lisäksi luonnon ilmiöistä aiheutuneet vahingot, murto- ja ilkivalta sekä vääränlaisesta peruskorjauksesta aiheutuneet vahingot.
   


Luonnon ilmiöistä aiheutuneita vahinkoja ovat erilaiset sateen tai tuulen aiheuttamat vahingot, salaman iskut tai puiden kaatuminen rakennusten päälle. Kyseisten vahinkojen jälkeen on ensiarvoisen tärkeää estää mahdolliset lisävahingot sekä estää rakenteiden sortuminen. Työssä vaaditaan erityistä suunnitelmallisuutta ja ammattitaitoa.

--

Maamme rakennuskanta alkaa osaksi olla iäkästä ja rakennuksiin on vuosien varrella tehty erilaisia peruskorjauksia. Joissakin tapauksissa korjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa ei ole käytetty viimeisimpää tietoa vaan korjaukset on tehty huomioimatta aikaisemmat rakenteet. Vääränlainen peruskorjaus voi näin lyhentää rakennuksen käyttöikää sekä aiheuttaa rakennuksessa oleville henkilöille oireilua (ks. sisäilmatutkimukset).

Rakennuksen todellisen kunnon selvittämiseksi on hyvä tehdä kuntokartoitus. Kartoituksen yhteydessä epäilyttävät rakenteet avataan, jolloin päästää näkemään rakenteen todellinen kunto. Usein rakenteesta otetaan myös materiaalinäyte tarkempaa laboratoriotutkimusta varten. Kartoituksesta kirjoitetaan aina tutkimusraportti, jonka pohjalta on mahdollista teetättää korjaussuunnitelma ja sekä laatia korjaukselle kustannusarvio.